Reklamné plochy   |   Reklamné predmety   |   Výroba reklamy   |   Smerové tabule   |   Bezpečnostné značenia   |   Kontakty

ALFA Reklama - reklamné plochy, výroba reklamy, tlač a reklamné predmety ALFA Reklama - reklamné plochy, výroba reklamy, tlač a reklamné predmety

alfa | Bezpečnostné značenia

Bezpečnostné značenie vyrábame už od roku 1996. V súvislosti s narastajúcim dopytom sme postupne vytvorili sklad bezpečnostných značiek v ktorom sa momentálne nachádza viac než 500 000 kusov.

Používame farby s vysokou svetlostálosťou a odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Životnosť bezpečnostného značenia je minimálne 5 rokov. Všetky vyrábané značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou Nariadeniu Vlády SR č. 444/2001, normám STN 018012-1, STN 018012-2 STN EN 6310-1 a normám používaných v štátoch Európskej únie.

Značky vyrábame ako samolepky a plastové tabuľky o hrúbke 0,5mm. Vyrábame symboly jednotlivých skupín značiek, kombinované značky vo vodorovnom, rovnako aj v zvislom prevedení. Samozrejmosťou sú tiež elektroinštalačné samolepky, káblové a revízne štítky, či iné technické samolepky.

KATALÓG NA STIAHNUTIE (PDF - 4MB)

Copyright © 2019 alfareklama.sk. Všetky práva vyhradené.